poniedziałek, 27 lipiec 2020 08:29

Pedagogika Montessori, dlaczego warto ją poznać?

Rate this item
(1 Vote)
Polskie Centrum Montessori Polskie Centrum Montessori

Maria Montessori była wyróżniającą się osobą w swoich czasach. Jako jedna z pierwszych kobiet otrzymała tytuł lekarza we Włoszech.

Jej głównym osiągnięciem w pracy naukowej było opracowanie metody wychowawczej, która stała się alternatywą dla tradycyjnego sposobu nauczania praktykowanego w szkołach. Dziś opracowane przez nią zasady są stosowane przez pedagogów w wielu krajach. Sprawdź, czym się wyróżnia pedagogika Montessori i dlaczego warto ją stosować u dzieci w różnym wieku.

Czym wyróżnia się pedagogika wychowawcza Montessori na tle innych?

W czasie opieki nad swoimi małymi pacjentami Maria Montessori mogła poczynić obserwacje, które skłoniły ją do opracowania nowych zasad wychowawczych. Tak powstały zasady wskazujące rodzicom i pedagogom to, w jaki sposób wspierać dziecko, by rozwijało się jak najlepiej. System opracowany przez włoską pedagog stawia na wielopłaszczyznowy rozwój dziecka, samodzielność oraz spontaniczność. Opiekun ma być dla niego wsparciem, a jednocześnie ma stronić od nadmiernej pomocy. Taka forma nauki ma być dostosowana do indywidualnych potrzeb, umiejętności, a także zainteresowań dziecka. Pomoce dydaktyczne stosowane do wspierania dziecka w nauce stymulują zmysły, ćwiczącą jednocześnie motorykę i koordynację, a także pozwalają na rozbudzenie kreatywności.

Jak poznać zasady pedagogiki Montessori?

Jednym z najlepszych sposobów na to, aby poznać zasady tej metody wychowawczej w podstawowym i rozszerzonym zakresie są specjalne kursy Montessori organizowane między innymi przez https://pcm.edu.pl/. Są one skierowane do różnych osób zajmujących się dziećmi zawodowo (np. nauczycieli, opiekunów żłobkowych), ale i prywatnie (rodziców, dziadków). Program szkoleń jest opracowany ze względu na podział wiekowy dzieci. Są to cztery grupy – dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Jest to kurs złożony z zajęć praktyczno-teoretycznych, gdzie kursanci oprócz filozofii Montessori poznają program nauczania, poznają podstawowe pomoce Montessori oraz sposób ich prezentowania dzieciom. Ponadto kursanci uczą się przygotowywać otoczenie dziecka tak, aby nie było ”przebodźcowane,” skłaniało dziecko do samodzielności, samoobsługi oraz kreatywności.