wtorek, 07 styczeń 2020 18:13

5 różnych typów tłumaczeń

Rate this item
(1 Vote)
Rodzaje tłumaczeń Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia podzielić można na dwie główne kategorie: tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne. W tych dwóch grupach wyszczególnić można natomiast kolejne kategorie, ze względu na charakter tekstów źródłowych, jak i wymagane do wykonania tłumaczenia kompetencje tłumacza.

Rozszerzając tę typologię tłumaczeń, wyróżnić można zatem:

-tłumaczenia zwykłe;
-tłumaczenia specjalistyczne (w tym tłumaczenia medyczne czy prawnicze);
-tłumaczenia przysięgłe;
-tłumaczenia ustne konsekutywne;
-tłumaczenia ustne symultaniczne.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe odnoszą się do treści, których tłumaczenie nie wymaga wiedzy specjalistycznej z żadnej konkretnej dziedziny. W tekstach takich nie pojawiają się również specjalistyczne terminy. Użytkownikami tego typu tłumaczeń jesteśmy wszyscy na co dzień - mamy z nimi do czynienia podczas przeglądając treści stron internetowych, grając w gry, używając aplikacji internetowych i mobilnych, oglądając zagraniczne programy telewizyjne czy czytając codzienną prasę.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą treści, do których przetłumaczenia konieczna jest znajomość specjalistycznych terminów i kontekstu danej dziedziny wiedzy. Tłumaczenia te stanowią ważną gałąź działalności tłumaczy, przyczyniając się do rozwoju wiedzy i nauki na całym świecie. W zakres tłumaczeń specjalistycznych wchodzą teksty naukowe zarówno z zakresu humanistyki, jak i nauk ścisłych oraz technicznych, medycyny czy prawa.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe wykorzystywane są do przekładu dokumentów urzędowych, aktów, umów czy dyplomów, czyli wszystkich tych dokumentów, które przekładane są instytucjom czy osobom trzecim. Teksty takie tłumaczone są przez osoby do tego uprawnione, czyli przez tłumaczy przysięgłych, którzy poświadczają ich autentyczność swoją pieczęcią i podpisem. Ważne jest, aby każda część tekstu znajdująca się na danym dokumencie została przetłumaczona niezwykle precyzyjnie. Rola tłumaczy przysięgłych jest obecnie bardzo ważna ze względu na postępujący proces globalizacji.

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Konsekutywne tłumaczenia ustne najczęściej wykorzystywane są podczas oficjalnych uroczystości i spotkań. Tłumacz obecny jest przy mówcach/rozmówcach. Najpierw następuje część przemówienia lub wypowiedzi, której przysłuchuje się tłumacz. Następnie mówca przerywa wypowiedź i następuje tłumaczenie odpowiedniego fragmentu. Tłumacz konsekutywny korzysta często z możliwości wykonania notatek, aby nie pominąć żadnej części przemówienia. Taki rodzaj tłumaczenia wydłuża znacząco proces komunikacji, przez co wykorzystywany jest jedynie w szczególnych sytuacjach.

Tłumaczenia ustne symultaniczne

W przypadku tłumaczeń symultanicznych tłumacz znajduje się najczęściej w odseparowanym od mówcy czy uczestników dyskusji pomieszczeniu. Najczęściej spotkać można się ze specjalnymi, dźwiękoszczelnymi kabinami. Tłumaczenie następuje symultanicznie, czyli w tym samym czasie, w którym trwa wypowiedź. Zarówno tłumacz, jak i słuchacze, wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na odbiór tłumaczenia równolegle do przemówień.